Circle Go

Installera Circle Go™

Circle GO is not yet released for the Nordic market. Launch will be around middle of November.

Circle Go är otroligt lätt att installera. Det hela görs i fem enkla steg. Följ instruktionerna nedan för att se hur snabbt det faktiskt går.

Steg 1: Teckna abonnemang.

Teckna abonnemang till Circle Go via vår hemsida.

Step 1: Subscribe.

Steg 2: Välj ditt barns enheter.

Välj vilka enheter du vill hantera med Circle Go. Notera att Circle Go för tillfället enbart är tillgängligt för iOS.

Step 2: Select your kids' devices.

Steg 3: Ladde ner MyCircle.

Ladda ner appen MyCircle på enheten du vill hantera med Circle Go.


Download on the App Store

Step 3: Download MyCircle.

Steg 4: Installera Circle Go.

Tryck på “Installera Circle Go” och följ instruktionerna. Circle installerar en profil för att slå på Circle Go VPN som hanterar enheterns internettraffik.

Step 4: Setup Circle Go.

Steg 5: Hantera enheter.

Det var det hela, installationen är klar. Du kan hantera enheterna som är anslutna till Circle Go via appen Circle Home. Lägg till upp till 10 enheter.

Step 5: Manage Devices.

Skaffa Circle idag. Endast “pris”. Vad väntar du på? :)

Buy

Buy Now

Circle Go

Hantera mobila enheter var de än är med Circle Go™.

Lär dig mer